Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
Aktywne wątki na forum:
06.10.2018 r.
JXW Robert Fryderyk: „Monarchia w Sarmacji to wydmuszka”
To nie jest inkorporacja. Otoczyliśmy Bialenię, kraj nam bliski, opieką. Sprzeciw nie był niespodziewany. Mało jest rzeczy, które mnie w Sarmacji po t...
01.10.2018 r.
Regent Królestwa Dreamlandu powołany
Karolina Aleksandra
JKM Alfred powołał JKW Karolinę Aleksandrę na Regentkę Królestwa Dreamlandu na czas nieokreślony.
30.08.2018 r.
Florian von Stettin: „Kocham ten naród”
W orientyckich rejonach mikroświata od lat obserwujemy dosyć osobliwy zwyczaj zaprzestawania działalności pod jednym nazwiskiem, aby po jakimś czasie ...
29.08.2018 r.
Sarmacja wycofuje uznanie Monderii
Szachiści uciekają się czasem do manewru polegającego na dokonaniu pozornie niekorzystnej materialnie wymiany figury w celu uzyskania lepszej pozycji:...
29.08.2018 r.
Nadchodzi nowe Bizancjum?
Z inicjatywą reaktywacji jednego z ciekawszych – i zarazem najstarszych – państw polskiego mikroświata wyszedł Orjon von Thorn-Surma. Wiele wskazuje n...
29.08.2018 r.
Eddard Noqtern żegna się z mikronautami
Eddard Noqtern, weteran hasselandzkiej sceny politycznej, przechodzi na mikronacyjną emeryturę. „Mikronacje przestały być dla mnie zabawą i rozrywką, ...
22.08.2018 r.
Powrót floty Kasztelana
  29 lipca roku 2018, pokład statku burgrabiego Casimira. Wśród marynarzy panował już lekki niepokój – wciąż nie było wiadomo, dokąd właści...
15.08.2018 r.
Przywrócono działanie forum
Alfred
Państwowe forum dyskusyjne powróciło do sprawności technicznej. Królewskie Służby Informatyczne naprawią utrzymujące się, drobne usterki w najbliższych dniach. Wszyscy są uprzejmie proszeni o zgłaszanie jakichkolwiek nieprawidłowości.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin